Посещение за проучване по Проекта „Migrant Talent Garden“ в България

На 14 май в София се проведе планирането в рамките на Проекта „Migrant Talent Garden“ (MTG) Посещение за проучване (ПП), в което участваха представители на организациите, участващи в проекта.
Стремежът на „Хемус Тек“ при организирането на ПП бе, представителите на партньорите да бъдат запознати със ситуацията по миграцията в България и в частност – в София, бизнес средата за стартиращия бизнес (стартъп) и факторите, които „Хемус Тек“ е взел под внимание при определянето на типовете на организациите, с които фирмата е влязла в партньорски взаимоотношения за изпълнението на проекта MTG.
В ПП с презентации за дейността им участваха и представители на такива организации – „Съветът на жените-бежанки в България“, „Каритас – София“ и „Българска стартъп асоциация“ (BESCO). Участниците в ПП посетиха и „Център за интеграция“ (на мигранти) на „Каритас – София“.
По време на ПП в София бяха установени редица особености.
По данни на Международната организация по миграцията, в България живеят около 160 000 мигранти, които най-общо могат да бъдат разделени на четири групи – мигранти, които са дошли за да получат образование, част от които в последствие си намират работа и остават за постоянно в България; мигранти идващи за да работят (голяма част от тях са сезонни работници на временна работа); мигранти които идват в България за да започнат собствен бизнес или за да разширят собствен бизнес, започнат в други страни и хора търсещи убежище/закрила в ЕС (България).
От гледна точка на проекта MTG, най-голям интерес представляват мигрантите, идващи за да започнат или да разширят собствен бизнес, както и част от бежанците/търсещите закрила – тези от тях, които по ред причини имат намерение или биха могли да пожелаят да се установят за постоянно или поне за продължително време в България. За съжаление, опитът на НПО работещи с мигранти показва, че за по-голямата част от бежанците/търсещите са с много ниско ниво на образование и знание на чужди езици (български и английски), което представлява и основен проблем при започването на собствен бизнес. Освен това много от бежанците разглеждат България като транзитен пункт по пътя им към Западна Европа. Основните  причини за това са ниските в сравнение с други страни социални помощи, а също и това, че много от тях имат роднини или приятели в западноевропейските страни.
По време на ПП беше подчертано, че от правна гледна точка и по отношение на политиката на държавата, няма разлика в условията на бизнес средата при започване и развиване на бизнес между мигранти и български граждани. 
При съществуващата в България ситуация, за да бъдат постигнати целите на проекта, MTG, „Хемус Тек“ възнамерява да си партнира активно с организации в две основни направления: такива, работещи активно с мигранти и бежанци (основно това са хуманитарни организации) и такива, които осигуряват благоприятна среда за стартъп – както неправителствени, така и правителствени.